Kiểm tra chất lượng sản phẩm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM – PHÒNG KCS ( QUALITY CONTROL SYSTEM)

Để đảm bảo chất lượng hàng hoá đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu đối với các thị trường khó tính như Mỹ và Châu Âu. Công ty Cổ phần Ong mật Hà Nội đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến mật ong đặt tại Bình Dương đạt tiêu chuẩn quốc tế, trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất đạt 4000 tấn năm

Mật ong của chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu của thị trường khó tính như EU, Mỹ. Chúng tôi luôn kiểm tra chất lượng mật ong  tại Quality Services International GmbH (Germany) - http://www.qsi-q3.de/en/index.htmlhttp://www.intertek.de/. Các lô mật ong xuất khẩu được sử dụng phuy mới ( hàng liên doanh Hàn Quốc), bên trong là lớp tráng epoxy đạt tiêu chuẩn FDA

Phòng kiểm tra chất lượng được đầu tư hệ thống máy móc chuyên nghiệp phục vụ công tác kiểm tra chất lượng đầu vào nhập mật từ các đơn vị thu mua gồm:

I/ Các chỉ tiêu thường:

 1. Cảm quan
 2. Tên sản phẩm
 3. Độ màu (Pfund)
 4. Thủy phần
 5. Đường khử
 6. Sucrose
 7.  Acid
 8. HMF

II/ Các loại kháng sinh:

 1. Chloramphenicol
 2. Streptomycine
 3. Tetracyline
 4. Carbendazim
 5. Fluoroquinolone

Trong quá trình hoạt động sản xuất, cùng với những yêu cầu cơ bản, chúng tôi không ngừng tìm tòi và xây dựng những Quy trình chuẩn

Để xem chi tiết có thể download tài liệu sau:

 1. Quy trình phân tích chất lượng mật ong xuất khẩu
 2. Quy trình nhập mật thô
 3. Quy trình vệ sinh phuy
 4. Quy trình kiểm tra phuy
 5. Quy trình xử lý mật ong xuất khẩu
 6. Quy trình vệ sinh phòng thí nghiệm
 7. Quy trình vệ sinh nhà xưởng

Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc ( đầy đủ bản mềm và bản cứng), chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng, tin tưởng đối với từng lô hàng.