Tình hình xuất khẩu mật ong Việt Nam vào Mỹ năm 2013
NXB: 14-05-2014

Năm 2013 là năm đầu tiên Việt Nam xuất khẩu đạt 30.000 tấn mật ong vào Mỹ, đạt kim ngạch 75,66 triệu USD. Tuy nhiên ngành ong Việt Nam cần cố gắng cải tiến về chất lượng vì giá xuất khẩu thấp so với các nước khác.

Theo báo cáo thị trường mật ong của Hội đồng quốc gia Mỹ ngày 24/01/2014: năm 2013 Mỹ nhập khẩu 142.925.543 kg mật ong với giá trị 455.511.802 đô la. Các nước xuất khẩu mật ong chủ yếu vào Mỹ là Argentina, Việt Nam, Ấn Độ, Uruguay, Canada và Brasin xem bảng 1:

Tình hình nhập khẩu mật ong vào Mỹ năm 2013

 TT
Nước
Khối lượng mật (kg)
Giá trị (US$)
Giá bq/kg (US$)
1 Argentina
41.581.668
136.501.855
3,28
2 Việt nam
30.501.060
75.668.847
2,48
3 Ấn Độ
24.852.692
67.414.679
2,71
4 Uruguay
8.616.316
27.076.440
3,14
5 Brasin
8.452.259
28.008.070
3,31
6 Canada
8.466.810
39.097.273
4,61
7 Các nước khác
20.454.738
81.744.638
3,99
  Tổng số
142.925.543
455.511.802
3,18

Qua bảng trên có thể thấy:

- Về khối lượng mật ong nhập khẩu vào Mỹ, đứng thứ nhất là Argentina 41.581.668 kg, đứng thứ 2 là Việt nam 30.501.060 kg, thứ ba là Ấn Độ 24.852.692kg, tiếp theo là các nước Uruguay, Brasin và Canada.

- Về giá trị đứng đầu là Argentina đạt giá trị 136.501.855 đô la, thứ nhì là Việt Nam 75.668.847 đô la, rồi đến Ấn Độ, Canada, Brasin và Uruguay.

- Về giá mật ong bình quân/kg cao nhất là Canada đạt 4,61 đô la, các nước khác 3,99, tiếp đến Brasin 3,31,  Argentina  3,28 và thấp nhất là việt nam 2,48 đô la/kg.

Như vậy năm 2013 là năm đầu tiên Việt nam xuất khẩu vào Mỹ vượt mốc 30.000 tấn và đạt doanh thu trên 75,668 triệu US$. Với lương mật xuất sang Trung Đông, Nhật bản, EU và một số nước châu Á khác chúng ta xuất khoảng 34.000 tấn kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 85 triệu đô là một bước tiến nhảy vọt của ngành ong. Tuy nhiên lượng mật ong xuất khẩu năm 2013 là gồm có vài nghìn tấn từ năm 2012 chưa xuất được. Mặt khác với giá xuất khẩu 2,48 US$/kg mật là giá quá thấp so với giá bình quân xuất khẩu vào Mỹ là 3,31 US$ và nhiều nước khác như đã nêu ở trên.

Trong khoảng 2 năm tới lệnh bán phá giá của Mỹ đối với mật ong Trung Quốc (2,48 US$/kg) gần như chắc chắn được dỡ  bỏ, như vậy mật ong Việt nam sẽ phải đối mặt với việc cạnh tranh với mật ong giá rẻ của Trung Quốc tại thị trường Mỹ. Các công ty xuất khẩu mật ong và người nuôi ong cần chú ý đến chất lượng của mật để nâng giá xuất khẩu. và cần cố gắng làm các thủ tục để được cấp chứng chỉ: Nguồn mật ong thực (True source) để có lợi thế xuất khẩu và Mỹ, EU cũng như các thị trường khác.

TS.Phùng Hữu Chính